Dziękujemy!!!

Bardzo Ci dziękujemy w imieniu cichych bohaterów tych dni, czyli lekarzy, pielęgniarek, zespołów karetek ratunkowych i innych pracowników placówek medycznych z poświęceniem zajmujących się naszym zbiorowym zdrowiem i bezpieczeństwem.

Ekipa Ratownictwa Medycznego Falck z Gdańska
Ekipa Wojskowego Zespołu Zadaniowego SOPOT
(wydzielony z żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej)